Елена Атанасова

Елена Атанасова Офис Мениджър

  • GSM:+359886102050
  • Телефон:+35929818647
  • град София, бул. Витоша 64

Свържете се с мен

Loading...

Получава постъпващата кореспонденция за управителите на дружеството, систематизира я в съответствие с установения ред и я предава за разглеждане.
Контролира сроковете на изпълнение на всички сделки.
Осъществява организацията по подготовка на заседания и срещи, като осигурява необходимите материали и уведомява участниците за времето и мястото.
Предава и получава информация по приемно предавателните документи, организира телефонните разговори на управителите, приема и изпраща, обработва и систематизира получената информация и я докладва на управителите.
Приема и предава документи за подпис от управителите и лични заявления от клиенти и служители.
Осигурява прием на външни посетители в съответствие с установения ред.
Осигурява съхраняване или предаване на документи.
Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.